Movator har logistikcenter över Sverige för stora volymer gods, för säker och temperaturreglerad lagring och för effektiv produktion och distribution.

Tillsammans överenskommer vi service-, produktions- och leveransnivåer ner på nära molekylnivå. Genom effektiva IT-stöd kan vi möta dina åtaganden årets alla dagar, röda som svarta, dygnet runt. Så kan du få välförtjänt vila en stund. Movator har ju bollen.

Logistikcenter Stockholm
Logistikcenter Göteborg
Logistikcenter Malmö

Logistikcenter över Sverige ger effektiva gods- och varuflöden.