Vid fakturering till Movator Sydväst AB, ange kostnadsställe 2 för Göteborg eller 3 för Malmö.

Vi vill påminna om att alla fakturor till oss måste innehålla referens. Fakturor som inte innehåller denna information kan komma att återsändas till leverantören.

PDF-faktura

Vi tar gärna emot PDF-fakturor. Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturor som PDF filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF fil. OBS! Skannade PDF:er accepteras ej.

PDF-fakturor skickas till:
Movator AB: movator@pdf.scancloud.se
Movator Sydväst AB: movatorsv@pdf.scancloud.se

Pappers-faktura

Tills vidare tar vi även emot pappersfakturor. Om ni inte från Ert affärs-system kan skriva ut era fakturor som e-fakturor eller PDF-fakturor, skickar ni fortsättningsvis pappersfakturorna till adressen enligt nedan.

Movator AB
FE-5544 Scancloud
831 90 Östersund

Movator Sydväst AB
FE-5545 Scancloud
831 90 Östersund

OBS: Endast fakturor skall skickas till dessa adresser. All annan post skickas som vanligt till post-adressen. Fakturor sända till vår tidigare fakturaadress kommer att återsändas.

Vid eventuella frågor kontakta Movator AB via mail: faktura@movator.se