Hållbart är hett. Men för Movator började det för tjugo år sedan när Marko Mikkola tyckte att lastbildieslarnas stånkande kändes hopplöst omodernt. Som en av två grundare till dagens Movator finns Marko kvar i verksamheten. Fortfarande med idén att en kilometer extra är en transport för mycket. 

Genom att uteslutande använda miljöklassade fordon minimerar vi tillsammans med avancerat IT-stöd så många smutsiga kilometrar vi bara orkar. 

Därmed inte sagt att vi är nöjda. Långt ifrån. Vi har en idé om att hjälpa till med ett viktigare uppdrag än alla kunduppdrag tillsammans: Movator ska rädda världen. Är du intresserad av att hjälpa till, vill vi hjärtans gärna träffa dig. Kontakta Marko Mikkola direkt. Han har alltid tid för det.

Movator har som mål att minska sitt klimatavtryck med 15% årligen.